Referaty


REFERAT ORGANIZACYJNY

Dariusz Lazarowski – SEKRETARZ GMINY, Kierownik Referatu Organizacyjnego;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 203,
mail: sekretarz@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 14
Jolanta Kacprowicz – Stanowisko ds. działalności gospodarczej (w ramach etatu Z-cy Kierownika USC);
tel. +48 24 276 33 33 wew. 212,
mail:dzgospodarcza@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 10
Marek Domański – Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 213, kom. +48 531 501 797
mail: eludnosci@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 11
Katarzyna Sulkowska – Stanowisko ds. organizacyjnych i komunikacji z klientami urzędu;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 200, kom. +48 504 460 169
mail: gmina@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 13
Katarzyna Antoszewska – Stanowisko ds. obsługi organów samorządowych;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 216, kom. +48 504 456 950
mail: rada@mochowo.pl
parter, pokój nr 5
Marek Malinowski – Kierowca samochodu osobowego;
kom. +48 795 595 850
Ewa Zalewska – Sprzątaczka.

ZAŁATW SPRAWĘ – Urząd Stanu Cywilnego

ZAŁATW SPRAWĘ – Ewidencja ludności

ZAŁATW SPRAWĘ – Dowody osobiste

ZAŁATW SPRAWĘ – Zezwolenia na alkohol

ZAŁATW SPRAWĘ – Działalność gospodarcza

 

REFERAT FINANSOWY

Jolanta Augustyniak – Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 206,
mail: skarbnik@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 20
Jolanta Ziemińska – Stanowisko ds, księgowości budżetowej, główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 207,
mail: ksiegowosc.gops@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 19
Monika Markowska – Stanowisko ds. księgowości budżetowej;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 204,
mail: finanse@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 22
Justyna Jastrzębska – Stanowisko ds. księgowości budżetowej;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 205,
mail: finanse2@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 22
Ludwika Bartochowska – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 205,
mail: podatki@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 21
Marta Leszczyńska – Stanowisko ds. księgowości opłat i VAT;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 205,
mail: woda@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 21
Karolina Tomaszewska – Stanowisko ds. obsługi kasowej, gospodarki odpadami;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 218,
mail: odpady@mochowo.pl
parter, pokój nr 6 (kasa)
Lazarowska Justyna – Stanowisko ds. płac;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 219,
mail: place@mochowo.pl
parter, pokój nr 9
Dariusz Zejfert – Odczytywacz wodomierzy – Inkasent.

ZAŁATW SPRAWĘ

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Anna Nowakowska – Stanowisko ds. ochrony środowiska;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 208,
mail: osrodowiska@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 18
Mariola Słomkowska – Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej i nieruchomości;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 208,
mail: nieruchomosci@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 18
Paweł Puchalski – Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i dróg;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 209, kom. +48 531 501 481
mail: gkomunalna1@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 17
Ewa Kopycińska – Stanowisko ds. zamówień publicznych;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 211, kom. +48 531 501 925
mail: zpubliczne@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 15
Sylwia Woźnicka – Stanowisko ds. inwestycji;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 211, kom. +48 531 501 925
mail: inwestycjegminne@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 15
Judyta Nagiewicz – Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i archiwum zakładowego;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 211, kom. +48 531 501 925
mail: funduszesoleckie@mochowo.pl
I piętro, pokój nr 15
Mariusz Żebrowski – Konserwator wodociągu Mochowo-Bożewo;
kom. +48 531 501 157
Jan Remplewicz – Konserwator wodociągu Ligowo;
kom. +48 504 460 185
Piotr Kopyciński – Konserwator wodociągu Choczeń;
kom. +48 504 460 172
Marek Gołębiewski – Konserwator oczyszczalni ścieków w Ligowie;
kom. +48 504 460 171
Więczkowski Rafał– Robotnik – Oczyszczalnia ścieków w Cieślinie;
kom. +48 605 257 294
Jacek Wiśniewski – Robotnik – Oczyszczalnia ścieków w Cieślinie;
kom. +48 504 460 207
Jarosław Pączkowski – Konserwator – Oczyszczalnia ścieków Mochowo – Parcele
kom. + 48 784 585 856

       Jacek Gałkowski –  Robotnik;
kom. +48 605 258 397
       Waliszewski Marek – Robotnik;

ZAŁATW SPRAWĘ

 

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I PROMOCJI GMINY

Anna Witkowska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy – Stanowisko ds. oświaty, kultury, zdrowia i funduszy pomocowych;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 223, kom. +48 531 501 375
mail: oswiata@mochowo.pl
parter, pokój nr 8
Wioletta Adamska – Główny księgowy oświatowych jednostek budżetowych;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 222, kom. +48 531 501 375
mail: finanse.oswiata@mochowo.pl
parter, pokój nr 7
Aneta Trębińska – Stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 222, kom. +48 531 501 375
mail: promocja@mochowo.pl
parter, pokój nr 7
Paulina Filiks – Animator kultury;
tel. +48 24 276 33 33 wew. 222, kom. +48 531 501 375
mail:
parter, pokój nr 7
Sebastian Szczypecki – Stanowisko ds kultury fizycznej i sportu – Animator sportu;
kom. +48 531 501 838,
mail: sport@mochowo.pl
Małgorzata Sulkowska – Pomoc administracyjna w Centrum Kształcenia na Odległość w Ligowie;
tel. +48 24 276 51 17, mail: cknonw.ligowo@onet.eu

Opiekunowie dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły:
Wioletta Wiśniewska (Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie),
Joanna Wilary (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie),
Barbara Lewandowska  (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie);
Kierowcy autobusów szkolnych – Leszek Kowalski, Józef Moszczyński, Zbigniew Peda.

Karol Gołębiewski – Pomoc administracyjna

ZAŁATW SPRAWĘ – Zwrot kosztów przejazdu uczniów

ZAŁATW SPRAWĘ – Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych