Archive for maj, 2023

informacja

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

W Polsce wydarzenia będą skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja. Działania Policji będą polegały m.in. na rozpowszechnianiu materiałów wskazujących sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami, w tym na stronach internetowych Policji, w lokalnych mediach oraz poprzez kontakty ze społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy Policji.

W chwili obecnej dostępna jest broszura w języku polskim dotycząca zapobiegania włamaniom do mieszkań.

BROSZURA

roboty_drogowe1

„Przebudowa dróg wewnętrznych, osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej, w miejscowości Mochowo-Parcele, gmina Mochowo”

We wtorek Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski z Michałem Burzyńskim p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej wizytowali prace budowlane trwające przy ulicy Stadionowej w Mochowie Parcele. Prace w terenie są zintensyfikowane – lewostronny chodnik jest już gotowy, a pozostałe roboty dobiegają końca. Wykonawca ma termin realizacji całego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych, osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej, w miejscowości Mochowo-Parcele, gmina Mochowo” do końca sierpnia br.  Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

UGM_0565-Resizer-200020230523_114058-Resizer-2000tablica_zad_wazne_swierk

informacja

,,OPIEKA WYTCHNIENIOWA” w Powiecie Sierpeckim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie informuje o możliwości wzięcia udziału w Programie ,, OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2024, poprzez świadczenie usług w formie wsparcia całodobowego, organizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie.

Wsparcie całodobowe będzie finansowane ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Program będzie realizowany w 2024 roku i skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym. (więcej…)

roboty_drogowe1

„Przebudowa dróg wewnętrznych, osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej, w miejscowości Mochowo-Parcele, gmina Mochowo”

Dzięki sprzyjającej pogodzie, rozpoczęte zostały prace budowlane na ulicach osiedlowych w Mochowie Parcele – ul. Świerkowej i ul. Stadionowej.

Zakończenie robót jest planowane do 31.08.2023 r.

W ramach umowy wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa wraz z chodnikami.

Koszt inwestycji wynosi ok. 1,1 mln zł w, tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w wysokości 60% wartości zadania.

Firma wykonawcza: Global Systems Marcin Balcerzak z siedzibą w Gostyninie.

UGM_0543 — kopia-Resizer-2000tablica_zad_wazne_swierk