Archive for marzec, 2023

NGO-Tips-Develop-Good-Relationship-with-Funders-1024x712

Zarządzenie Wójta Gminy Mochowo w sprawie ustalenia Harmonogramu realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

ZARZĄDZENIE – plik pdf

zarz_harm_2023

NGO-Tips-Develop-Good-Relationship-with-Funders-1024x712

Publikacja ogłoszenia w sprawie rozpoczęcia procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023 – 2026

ogl_ngos1 ogl_ngos2

urzad_skarbowy_1

HISTORIA ZŁOŻONYCH DEKLARACJI – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

Dzięki udostępnieniu nowej funkcjonalności podatnicy na swoich kontach w e-US mają dostęp do deklaracji złożonych za 2019 rok i kolejne lata podatkowe.

Udostępnione zostały deklaracje: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-39, PIT-38, PIT-OP, DSF-1 oraz PCC-3 i PCC-3/A i SD-3, SD-3/A oraz SD-Z2.

Na koncie w e-US można przeglądać deklaracje złożone elektroniczne oraz w formie papierowej. Podatnik ma możliwość ich pobrania oraz drukowania.

Wkrótce podatnicy będą też mieli dostęp do kolejnych deklaracji w podatku PIT – złożonych przez płatników oraz deklaracji VAT.

Zachęcamy do korzystania z dostępnych usług za pośrednictwem e-Urząd Skarbowy.

e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.

informacja

Konkurs kulinarny dla KGW – Bitwa Regionów 2023

Konkurs jest wyjątkową okazją dla Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich, by zaprezentować swoje umiejętności kulinarne i promować regionalne potrawy. To także wspaniała okazja do integracji i budowania więzi społecznych wśród mieszkańców wsi.
Więcej informacji oraz zgłoszenie pod linkiem: https://ksow.pl/aktualnosc/konkurs-kulinarny-dla-kgw-bitwa-regionow-2023

BITWA_REGIONOW_2023_ramka_729x308bitwa1

header_kask-300x230

Budowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ew. 8, 9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 11, 12, 46/1, 46/2, 46/3, 47 położonych w m. Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo

„Budowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ew. 8, 9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 11, 12, 46/1, 46/2, 46/3, 47 położonych w m. Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji –treść