Archive for czerwiec, 2023

tab

KOMUNIKAT dla uczestników projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Na podstawie § 3 ust. 1 „Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Mochowo” wprowadzonej zarządzeniem Nr 55.2022 WÓJTA GMINY MOCHOWO z dnia 15 września 2022 r., Gmina Mochowo informuje, że w dniu 8 maja 2023 r. Operator końcowy zweryfikował i zatwierdził wniosek rozliczający grant w ramach konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. (więcej…)

senior-wigor-logo

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Mochowie-Parcele

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji p.n.: Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Mochowie-Parcele, w dniu dzisiejszym została zawarta umowa z wykonawcą prac remontowych: F.H.U. Jacek Różański Kompleksowe Wykończenie Wnętrz z Warszawy oraz nastąpiło protokolarne przekazanie placu budowy.

plakat_tabl_seniorplus2023_1

 

 

NGO-Tips-Develop-Good-Relationship-with-Funders-1024x712

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Mochowo działając na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie powierzenia.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Bez nazwy

Informacja w sprawie wyboru Ławników Sądowych na lata 2024 -2027

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2023 roku upływa kadencja Ławników Sądowych wybranych w roku 2019.

Rada Gminy Mochowo dokona wyboru Ławników Sądowych na kadencją 2024 – 2027 (do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 2 osoby i do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sierpcu – 1 osobę).

Wybór Ławników Sądowych odbędzie się w terminie do końca października 2023 roku, przy czym zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

 

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo TUTAJ

warszawa-2

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo”

azbest_tablica