W dniu dzisiejszym, podczas sesji, Radni Gminy Mochowo, uchwałą Nr 224.XXVII.2021 udzielili Wójtowi Gminy Mochowo Zbigniewowi Tomaszewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

UGM_0265 UGM_0271 UGM_0277