Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie w składzie:
 • Tomasz Gruczyk – Przewodniczący Komisji,
 • Małgorzata Adamczyk – Członek Komisji,
 • Andrzej Lewandowski – Członek Komisji,
 • Izabela Paczkowska – Członek Komisji,
 • Dariusz Baranowski – Członek Komisji,

została powołana zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Mochowo z dnia 27 lutego 2015 r.

 

Komisja realizuje zadania wynikające w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Uchwalonego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • Uchwalanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Innych strategii, programów i zadań na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym.

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

z dnia 30 grudnia 2021 r.

CZYTAJ

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

z dnia 30 grudnia 2021 r.

CZYTAJ

 


INFORMACJA

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w MOCHOWIE informuje o możliwości skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień: Grzegorz Woźniak  (tel. 535-808-908)

 

Terminy przyjęć w 2022 roku  (w godz. 14.30 do 18.30)

14 i 28 marzec 2022 roku

4 i 25 kwiecień 2022 roku

9 i 23 maj 2022 roku

6 i 20 czerwiec 2022 roku

4 i 18 lipiec 2022 roku

22 i 29 sierpień 2022 roku

12 i 26 wrzesień 2022 roku

10 i 24 październik 2022 roku

7 i 21 listopad 2022 roku

5 i 19 grudzień 2022 roku

w budynku gminnym w Mochowie, ul. Dobrzyńska 3 (wejście do budynku znajduje się z drugiej strony ośrodka zdrowia „Medicar”)

Wszelkie porady i konsultacje są bezpłatne.

 

 

Plan działania priorytetowego na terenie Gminy Mochowo

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook