Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie dla jednostki organizacyjnej Gminy Mochowo.

wykaz29122022