Nowy program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej.

Mieszkańcy, których telewizory nie odbierają nowego sygnału nadawania bezpłatnej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a ich sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu do odbioru, mogą skorzystać z rządowego programu dofinansowania 250,00 złotych do zakupu telewizora  lub 100,00 złotych do zakupu dekodera  – zgodnych z nowym standardem.

Rządowe dofinansowanie do zakupu telewizora lub dekodera przysługuje osobom, których gospodarstwo domowe ma trudną sytuację materialną, a w związku z tym nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu odbiornika cyfrowego. Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczenia składa również oświadczenie o tym, że trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego uniemożliwia mu samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika  cyfrowego w celu zapewnienia odbioru przez to gospodarstwo domowe naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC, bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego tej osoby.

Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora można złożyć za pośrednictwem: 

  • Formularza online na platformie gov.pl 
  • Poczty Polskiej w tradycyjnej formie papierowej.

Po złożeniu wniosku osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany w formularzu online adres e-mail lub w postaci wydruku przekazanego przez pracownika Poczty Polskiej, który będzie rejestrował wniosek w systemie. Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpią do programu.

Program dofinansowania trwa do 31 grudnia 2022 roku. Do tego czasu można ubiegać się i zrealizować świadczenie.

Więcej informacji o rządowym programie dofinansowania można uzyskać:

  • za pośrednictwem specjalnej infolinii dzwoniąc pod numer 42 253 54 30 lub
  • emailem, pisząc na skrzynkę kontaktową cyfrowaTV@coi.gov.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 18:00.