Rada Gminy


Jan Głodkowski

Przewodniczący Rady Gminy Mochowo

tel. +48 24 276 33 33 wew. 217 (lub wew. 216  Biuro Rady Gminy)

kom. +48 504 460 190

 

Dni, godziny i miejsce przyjęć interesantów:

w każdy czwartek w godzinach od 14:30 do 15:30

Urząd Gminy w Mochowie

Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo

parter, pokój nr 7

 

Mirosława Rakowska

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

 

Henryk Borniński

Hanna Ciemiecka

Marta Joanna Kacperska

Andrzej Kajkowski

Stanisław Kalkowski

Barbara Kozakiewicz

Tadeusz Malanowski

Rafał Miłkowski

Halina Elżbieta Olewińska

Zbigniew Kazimierz Smożewski

Marek Warczachowski

Jarosław Wiśniewski

Zofia Witkowska

 

Komisje stałe Rady Gminy Mochowo VII Kadencji (2014-2018):

 

 • Tadeusz Malanowski – Przewodniczący Komisji
 • Jarosław Wiśniewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Zofia Witkowska – Członek Komisji
 • Stanisław Kalkowski – Członek Komisji
 • Rafał Miłkowski – Członek Komisji.
 • Halina Olewińska – Przewodniczący Komisji
 • Marek Warczachowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Andrzej Kajkowski – Członek Komisji
 • Mirosława Rakowska – Członek Komisji.
 • Andrzej Kajkowski – Przewodniczący Komisji
 • Hanna Ciemiecka – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Barbara Kozakiewicz – Członek Komisji
 • Marta Kacperska – Członek Komisji
 • Zbigniew Smożewski – Członek Komisji
 • Hanna Ciemiecka – Przewodniczący Komisji
 • Henryk Borniński – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Halina Olewińska – Członek Komisji
 • Mirosława Rakowska – Członek Komisji
 • Zbigniew Smożewski – Członek Komisji
 • Jarosław Wiśniewski – Przewodniczący Komisji
 • Zbigniew Smożewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Marek Warczachowski – Członek Komisji
 • Hanna Ciemiecka – Członek Komisji
 • Henryk Borniński – Członek Komisji.

 

Uchwały Rady Gminy w Mochowie znajduję się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.mochowo.bipgmina.pl

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook