Rada Gminy


Jan Głodkowski

Przewodniczący Rady Gminy Mochowo

tel. +48 24 276 33 33 wew. 217 (lub wew. 216  Biuro Rady Gminy)

kom. +48 504 460 190

 

Dni, godziny i miejsce przyjęć interesantów:

w każdy czwartek w godzinach od 14:30 do 15:30

Urząd Gminy w Mochowie

Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo

parter, pokój nr 4

 

Mirosława Rakowska

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Halina Elżbieta Olewińska

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

 

Pozostali członkowie Rady Gminy Mochowo:

Henryk Borniński

Hanna Ciemiecka

Marta Joanna Kacperska

Andrzej Kajkowski

Stanisław Kalkowski

Barbara Kozakiewicz

Tadeusz Malanowski

Rafał Miłkowski

Zbigniew Kazimierz Smożewski

Marek Warczachowski

Jarosław Wiśniewski

Zofia Witkowska

 

Komisje stałe Rady Gminy Mochowo VII Kadencji (2014-2018):

 

Komisje stałe Rady Gminy Mochowo VII kadencji (2014-2018):

 • Rafał Miłkowski – Przewodniczący Komisji
 • Henryk Borniński – Członek Komisji
 • Marta Kacperska – Członek Komisji
 • Stanisław Kalkowski – Członek Komisji
 • Zbigniew Smożewski – Członek Komisji.
 • Zofia Witkowska – Przewodniczący Komisji
 • Jan Głodkowski – Członek Komisji
 • Barbara Kozakiewicz – Członek Komisji
 • Halina Elżbieta Olewińska – Członek Komisji.
 • Andrzej Kajkowski – Członek Komisji
 • Andrzej Kajkowski – Przewodniczący Komisji
 • Mirosława Rakowska – Członek Komisji
 • Halina Elżbieta Olewińska – Członek Komisji
 • Jan Głodkowski – Członek Komisji

 

Uchwały Rady Gminy w Mochowie znajduję się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.mochowo.bipgmina.pl

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook