Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Mochowo, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zwołana została na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Płocku I w dniu 6 maja br., a jej otwarcia dokonała i poprowadziła do czasu wyboru przewodniczącego, radna senior Hanna Ciemiecka.

Głównym tematem porządku obrad było złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych i Wójta Gminy Mochowo, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Mochowo. Po odczytaniu tekstu ślubowania, którego treść określa ustawa o samorządzie gminnym: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, radny, wyczytany z imienia i nazwiska, potwierdził z osobna akt ślubowania wypowiadając słowo „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Podczas sesji miała miejsce ceremonia zaprzysiężenia nowo wybranego Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Kopczyńskiego, który wypowiedział tekst aktu ślubowania: „Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy, tak mi dopomóż Bóg”.
Wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących odbywał się w głosowaniu tajnym. Na Przewodniczącego Rady Gminy Mochowo IX kadencji (2024 – 2029) radni wybrali Zbigniewa Kotarskiego, a Wiceprzewodniczącymi zostały Hanna Ciemiecka i Krystyna Bartoszewska.

W składzie Rady Gminy Mochowo IX Kadencji (2024-2029) są:

Bartoszewska Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mochowo – otrzymała mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 2 z miejscowości Bożewo Nowe

Borniński Henryk – otrzymał mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 13 z miejscowości: Ligówko, Malanówko, Śniechy

Ciemiecka Hanna – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mochowo – otrzymała mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 12 z miejscowości: Choczeń, Dobaczewo, Grabówiec, Kokoszczyn, Malanowo Nowe

Gołębiewski Radosław – otrzymał mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 4 z miejscowości: Bendorzyn, Grodnia, Lisice Nowe, Łukoszyn, Łukoszyno-Biki

Gruczyk Tomasz – otrzymał mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 8 z miejscowości: Sulkowo Rzeczne, Sulkowo-Bariany, Zglenice-Budy, Żurawin, Żurawinek

Kacperska Marta Joanna – otrzymała mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 11 z miejscowości: Adamowo, Gozdy, Kapuśniki

Kotarski Zbigniew – Przewodniczący Rady Gminy Mochowo – otrzymał mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 14 z miejscowości Malanowo Stare

Kowalski Krystian – otrzymał mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 3 z miejscowości Cieślin

Mikołajewski Robert – otrzymał mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 6 z miejscowości Mochowo-Parcele

Nawrocka Monika – otrzymała mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 9 z miejscowości: Romatowo, Zglenice Duże, Zglenice Małe, Żuki

Różański Marek – otrzymał mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 15 z miejscowości: Florencja, Osiek, Rokicie

Smożewski Zbigniew Kazimierz – otrzymał mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 7 z miejscowości: Dobrzenice Duże, Dobrzenice Małe, Mochowo Nowe, Myszki, Załszyn, Żabiki, Żółtowo

Wiśniewski Jacek Adam – otrzymał mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 10 z miejscowości Ligowo

Witkowska Zofia – otrzymała mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 5 z miejscowości Mochowo

Zgorzelski Wojciech – otrzymał mandat zaufania w Okręgu Wyborczym Nr 1 z miejscowości: Bożewo, Obręb