Wojewoda Mazowiecki, zawiadamia o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia przez Gminę Mochowo prawa własności nieruchomości.

Zawiadomienie