Archive for Czerwiec, 2016

warszawa-2

Budowa wiaty edukacyjnej w m. Ligowo, gm. Mochowo

decyzja-o-wz

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo.

 1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść
 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook