W Ligowie zakończyła się budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie. W odbiorze końcowym uczestniczył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński wraz z Anną Witkowską Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy i Sławomirem Olejniczakiem Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej. Wykonawcę reprezentowali: Michał Politowski współwłaściciel firmy Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp. j. z Lipna oraz Robert Lutomirski Kierownik budowy. W odbiorze uczestniczyli również: Mariusz Borowski Inspektor Nadzoru, Agnieszka Różańska Dyrektor Szkoły, Zbigniew Kotarski Przewodniczący Rady Gminy Mochowo, Hanna Ciemiecka Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mochowo oraz Janina Gołębiewska Sołtys wsi Ligowo.

W ramach zadania zagospodarowany został teren przyszkolny na potrzeby utworzenia ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki, w tym: boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wymiarach około 19,1m x 32,1m, ogrodzenie boiska z piłkochwytem, bramki (wrota) z furtką jako komunikacja w ogrodzeniu, 3 ławki parkowe z koszami na śmieci, stojak na 5 rowerów, regulamin boiska.

Zadanie p.n.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gmina Mochowo” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej ‚Mazowsze dla sportu 2023″. 

tablica_sport_ligowo