2 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta Sierpc, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski i Skarbnik Gminy Jolanta Augustyniak w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podpisali umowę o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Na to przedsięwzięcie władze regionu przyznały Gminie kwotę w wysokości 589.611,38 zł. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1,4 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022-2023.

Projekt przebudowy ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym obejmuje m.in. rozebranie części istniejącej nawierzchni, korytowanie pod konstrukcje nawierzchni i chodników, ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni oraz zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej, ustawienie krawężników i oporników, wykonanie kanalizacji deszczowej, przełożenie sieci wodociągowej w środkowej odnodze ul. Wrzosowej.