W dniu dzisiejszym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochowie Parcele odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania wymiany kotłów, termomodernizacji budynku lub instalacji fotowoltaicznej.
Spotkanie otworzył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski, a o wszystkich szczegółach dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania projektu opowiedział Prezes Zarządu Instytutu Partnerstwa Gospodarczego i Nowych Technologii Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy –  Paweł Gutowski.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wymiany kotłów centralnego ogrzewania, montażem odnawialnych źródeł energii bądź termomodernizacją budynków zobowiązane są do złożenia wypełnionej ANKIETY do dnia 7 maja 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Mochowie na I piętrze w pokoju nr 15.

Nadmieniamy, że:
– z dofinansowania na OZE mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające już gotowe projekty na przedmiotową inwestycję,
– w przypadku wymiany kotłów c.o. i montażu OZE ewentualna dotacja wyniesie 80% kwoty przedsięwzięcia netto, natomiast w przypadku termomodernizacji dotacja wyniesie 50%,
– pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia tj. podatek VAT oraz koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji stanowić będzie wkład własny dla wnioskodawcy.

ANKIETA