Tegoroczna XI Biesiada Seniorów odbyła się w sobotę 14 lipca na placu przy gimnazjum w Mochowie.  Wzięło w niej udział prawie 300 śpiewających seniorów z 17 zespołów.

Wszystkich uczestników biesiady przywitali organizatorzy: przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Mochowie Ewa Starczewska oraz Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski.

Licznie zebranej publiczności swój najnowszy dorobek artystyczny przedstawili: chór „Złota Jesień” z Mochowa, chór „Retro” z Płocka, chór „Bielszczanie” z Bielska, „Vena” z Tłuchowa, „Melodia” ze Szczawina Kościelnego, „Skrwilenianki” ze Skrwilna, „Nad Wkrą” z Bieżunia, zespoły: „Uśmiech Seniora” z Drobina, „Wrzosy” i „Srebrny Włos” z Rypina, „Radosne Serca” z Łęgu, „Sami Swoi” z Brudzenia”, „Sierpczanie” i „Weseli Seniorzy” z Sierpca, „Sami Swoi” z Obrowa, „Bandoska” z Koziebród , kapela Janka z Mochowa oraz solista Kazimierz Radwański z Brudzenia.

Każdy zespół zaprezentował się w trzech utworach. Jednym z nich była pieśń patriotyczna w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pozostałe dwa – to piosenki ludowe lub biesiadne.

Niepowtarzalny klimat stworzony przez rozśpiewanych i roztańczonych seniorów uzupełniał, w roli konferansjera, Henryk Starczewski, który oprócz przedstawiania poszczególnych zespołów bawił zebranych anegdotami i zabawnymi opowieściami.

Wręczenia upominków, dyplomów i pamiątkowych pucharów dokonali: Wicestarosta Wojciech Rychter, Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego Sławomir Olejniczak, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski.