Archive for Grudzień, 2016

znak-informacji_201509291523-500x500-s

Usuwanie azbestu 2017

Wójt Gminy Mochowo informuje, iż planuje złożyć na początku 2017 roku wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie na dofinansowanie w 2017 roku działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Mochowo. (więcej…)

ministerstwo_rolnictwa_i_rozwoju_wsi

Apel do hodowców drobiu

APEL

do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

(więcej…)

prawnik

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Starosta Sierpecki przekazuje informację o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Sierpeckiego wraz z harmonogramem udzielania tej pomocy, jaki obowiązywać będzie w 2017 roku. (więcej…)

znak-informacji_201509291523-500x500-s

Informacja Wojewody Mazowieckiego dotycząca rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 541

Wojewoda Mazowiecki, w nawiązaniu do art.11 d. ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2031 ze zm.) uprzejmie informuje o wszczęciu postępowania (więcej…)

page_21_ef993459

Terminarz przyjęć terapeuty uzależnień na I kwartał 2017 roku

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w MOCHOWIE INFORMUJE

o możliwości skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook