Archive for czerwiec, 2022

nisvpln9qeu6rwd-2

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Florencja, Grodnia, Łukoszyno Biki, Malanówko, gm. Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę oświetlenia ulicznego (lampy solarne LED) w m. Florencja, Grodnia, Łukoszyno Biki, Malanówko, gm. Mochowo.

Zdanie finansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”oraz środków własnych z budżetu gminy– realizacja, oznakowanie i rozliczenie zgodnie z wymogami programu.

Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2022 r. o godz. 12:00.

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja zamówienia załączona poniżej.

Załączniki do dokumentacji postępowania: zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, oświadczenie, wzór umowy

Zestawienie złożonych ofert – treść
Wybór oferty najkorzystniejszej – treść

plakat

Zapraszamy na spotkanie

plakat

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Odbiór artykułów żywnościowych – terminy

okolnik1 okolnik2

d87e7eec04e0be15955c31bf428bafd0

Nowy program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego

Nowy program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej. (więcej…)

Kas_winieta

Umów wizytę w urzędzie skarbowym online

komunikat