Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz rozbiórce linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV w m. Gozdy, gm. Mochowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania – treść

Ogłoszenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść