Zawiadamiam o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska nr 26724, który będzie składał się z wieży antenowej o wysokości 52,5 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną, instalacją zasilającą nN, instalacją uziemiającą, ramy do posadowienia urządzeń technologicznych oraz ogrodzenia – dz. nr ew. 40/2 obręb geodezyjny Dobrzenice Małe, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść