Decyzje celu publicznego

header_kask-300x230

Budowa oświetlenia ulicznego – 2 szt. lamp solarnych w m. Bożewo, gm. Mochowo

Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego – 2 szt. lamp solarnych w m. Bożewo – na dz. nr ew. 46 i 185 obręb geodezyjny Bożewo, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych nN w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV – na dz. nr ew. 40/8, 40/20, 40/21, 72/1, 72/2, 125, 128/5 i 144 obręb geodezyjny Mochowo Parcele, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w m. Cieślin, gm. Mochowo

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej – na dz. nr ew. 48 obręb geodezyjny Cieślin, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Budowa linii elektroenergetycznej oświetleniowej w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Budowa linii elektroenergetycznej oświetleniowej – na dz. nr ew. 144 obręb geodezyjny Mochowo Parcele, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

header_kask-300x230

Budowa Domu Pomocy Społecznej w Żółtowie, gm. Mochowo

Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z urządzeniami, obiektami i instalacjami towarzyszącymi oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych – na dz. nr ew. 31/3, 31/4, 31/13 i 31/15 obręb geodezyjny Żółtowo, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook