WFOŚiGW

warszawa-2

Otrzymane dofinansowanie z WFOŚiGW

Otrzymaliśmy informację, ze decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostało nam przyznane dofinansowanie:

 1. zadania p.n. „Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo” w formie dotacji w kwocie 50 804,06 zł (wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca dla tego przedsięwzięcia, by można było podpisać umowę o dotację);
 2. zadania p.n. „Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo – etap III” w formie dotacji w kwocie 103 284,00 zł (wykonawca dla tego przedsięwzięcia jest już wyłoniony – po podpisaniu umowy o dotację rozpoczęte zostaną prace w terenie).

(więcej…)

warszawa-2

Zakup zestawu uniwersalnych narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligowie

warszawa-2

„Uzupełnienie nasadzeń i pielęgnacja terenów zielonych w m. Bożewo Nowe, gmina Mochowo”

warszawa-2

Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bendorzynie

warszawa-2

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook