Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu potrzebuje opiekunów dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach.

Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, które nie ma należytej opieki w rodzinie przez alkohol, zaniedbanie rodziców, przemoc.

Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom, wezmą udziału w szkoleniu przygotowującym do pełnienia funkcji opiekuna zastępczego.

Są zajęcia grupowe, pełne ćwiczeń i dyskusji, spotkania indywidualne, możliwość rozmowy z doświadczonymi rodzinami zastępczymi.

Każda rodzina zastępcza otrzymuje pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcie specjalistyczne w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia, rodzinnej opieki zastępczej udzielają pracownicy PCPR:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  1. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc

tel. 24 275 76 60, 24 275 41 88

e-mail pcpr.sierpc@wp.eu,

http://www.pcprsierpc.bip.org.pl