Wójt Gminy Mochowo informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mochowie podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

  • lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w miejscowości Choczeń 19 m. 8
  • zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Żuki (dz. nr 54/1 i 54/2).