W piątek 15 czerwca br. w Płocku Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak podpisali umowę dotyczącą pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bendorzynie.

Dofinansowanie w kwocie 23 742,00 zł zostanie wykorzystane na remont stropu i ścian garażu strażnicy.