W czwartek 14 czerwca br. Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podpisali umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” .

Maksymalne dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł otrzymały dwa zadania: „Utworzenie terenu zielonego przy stawie w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo” oraz „Remont strażnicy OSP Zglenice Duże, gm. Mochowo”.

W wyniku realizacji przedsięwzięć nastąpi poprawa estetyki otoczenia i uporządkowanie terenu wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele poprzez wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej, a w strażnicy w m. Zglenice Duże powstaną dwa pomieszczenia na toalety.