Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie informuje, że w Kasie Urzędu Gminy są do odbioru stypendia szkolne.

Stypendia zostały przekazane, także na konta bankowe osób, które wnioskowały o taki sposób wypłaty.