Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

WYKAZ