Wójt Gminy Mochowo informuje, ze na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mochowie podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia – dotyczy lokalu użytkowego znajdującego się w miejscowości Żurawin 34.