Zakończony został remont drogi gminnej w miejscowości Rokicie i Osiek na długości 0,995 km. W dniu 30.04.2024 r. spisany został protokół odbioru końcowego zadania.

W ramach remontu wykonano:

  • uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
  • remont jezdni zjazdów o nawierzchni bitumicznej
  • uporządkowano teren przyległy.

Roboty wykonało przedsiębiorstwo „BORA” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku za kwotę 378.685,86 zł.

Zadanie jest dofinasowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 298 980,68 zł.

UGM_0705-Resizer-W1000

Droga relacji Rokicie-Osiek po remoncie

RFRD_I_tablica_droga