W dniu 11.12.2018 r. na III Sesji Rady Gminy Mochowo miała miejsce wyjątkowa uroczystość. W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości czterej mieszkańcy naszej gminy zostali odznaczeni srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Medale zostały nadane Decyzją nr 1085/Kadr Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.04.2018 r. w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej dla rodziców, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

Aktu dekoracji medalami dokonali wspólnie przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku Z-ca Komendanta mjr Zbigniew Przybyszewski i pracownik cywilny Marek Kijanowski oraz w imieniu władz samorządowych Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski i Przewodniczący Rady Gminy Jan Głodkowski.

Srebrne medale otrzymali:

–   Teresa i Janusz Nadrowscy z Żurawina za wychowanie trójki żołnierzy: Piotra, Jarosława i Mariusza,

–   Teresa i Tadeusz Przybojewscy z Chocznia za wychowanie trójki żołnierzy: Mirosława, Andrzeja i Krzysztofa.

Samorządowcy wręczając odznaczonym, kwiaty i listy gratulacyjne podziękowali za wychowanie dzieci na wzorowych żołnierzy w duchu patriotyzmu i miłości ojczyzny. Doceniając ich poświęcenie w wychowaniu obrońców kraju, szczególnie w tak niepewnych czasach, życzyli im zdrowia, sukcesów i pomyślności w życiu osobistym.