Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na pracy koparko – ładowarki przy wykonywaniu zadań związanych z awarią sieci wodno – kanalizacyjnej i awariach drogowych w trybie awaryjnym. Szczegóły w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym

zapytanie ofertowe – treść

formularz ofertowy – treść

wzór umowy – treść

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2018 r. o godz. 12:00.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – treść