Bez tytułu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie

 zaprasza:

  • osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy Powiatowego Urzędu Pracy,
  • osoby bierne zawodowo,
  • osoby z rodzin wieloproblemowych wraz z dziećmi,
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,

do udziału w projekcie partnerskim pn.

„ZAINWESTUJ W SIEBIE!”

Projekt zakłada realizację działań, mających na celu zwiększenie w okresie 01.07.2017 r. – 30.06.2019 r. szansy na zatrudnienie 188 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym min. 10% osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie powiatu sierpeckiego województwo mazowieckie, korzystających ze wsparcia OPS na terenie powiatu sierpeckiego oraz wsparcie dla 20 dzieci z rodzin wieloproblemowych z terenu Miasta i Gminy Sierpc, Gminy Sierpc, Gozdowo, Mochowo, Szczutowo, Rościszewo oraz Zawidz.

W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie zakłada zrekrutować 12 osób (w tym 9 kobiet, 3 mężczyzn oraz 1 osoba z ustalonym stopniem niepełnosprawności)

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny 24 276 31 91 lub osobisty z pracownikami socjalnymi GOPS w Mochowie do dnia 28.07.2017 r. (w załączeniu formularz rekrutacyjny oraz regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny