Wójt Gminy Mochowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu przy ul. Szkolnej 1 w m. Mochowo Parcele.

Treść OGŁOSZENIA