Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w związku ze zbliżającym się końcem okresu zasiłkowego wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od  1 sierpnia 2017 roku.

Przy składaniu wniosków prosimy o zabranie z sobą PIT/UZ za 2015 rok. Kwotę z PIT/UZ za 2015 otrzymaną w 2016 roku należy wykazać w oświadczeniu o dochodzie nieopodatkowanym stanowiącym załącznik do wniosku (dotyczy ulgi prorodzinnej).

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczeniobiorcy, pobierający świadczenia rodzinne i alimentacyjne w obecnym okresie zasiłkowym, których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2017 roku do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie/oświadczenie w kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2017/2018   w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2017 roku.