W piątek w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Po mszy św. wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi udali się do hali sportowej celem podsumowania działań podejmowanych w szkole.

Dyrektor szkoły Edyta Gabrychowicz podkreśliła, że rok ten obfitował w liczne sukcesy na wielu płaszczyznach. W szkole odbyły się różne uroczystości, wiele akcji i działań kontynuowano, ale także wiele zapoczątkowano. Pogratulowała wszystkim uczniom i nauczycielom, ale także rodzicom osiągnięć dzieci.

Podczas akademii 23 uczniom wręczono świadectwa z wyróżnieniem, 14 uczniów otrzymało stypendia motywacyjne za wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 5,00 oraz co najmniej bardzo dobra ocena zachowania), 12 uczniów otrzymało stypendia motywacyjne za osiągnięcia sportowe. Nagrody otrzymali również uczniowie, którzy byli w szkole każdego dnia.
W imieniu Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego stypendia wręczył Sławomir Olejniczak członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego. Dzieci otrzymały również słodki upominek.

Na koniec dyrektor szkoły podziękowała rodzicom za wsparcie, życzliwość i wyrozumiałość, za zaangażowanie w życie szkoły, a także cenne rady dotyczące organizacji pracy szkoły. Swoim koleżankom i kolegom nauczycielom i pracownikom szkoły za tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu, za inicjatywę, zaangażowanie i wsparcie uczniów w ich codziennym trudzie, za systematyczną pracę.

Wszystkim życzyła, aby wakacje były czasem efektywnego odpoczynku i nabierania sił do dalszej pracy, aby upłynęły pod znakiem bezpieczeństwa i pomogły zregenerować siły, tak, aby wszyscy z ochotą i zapałem spotkali się za dwa miesiące.

tekst i foto – SP Mochowo