Archive for Maj, 2017

nisvpln9qeu6rwd-2

Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo

Informacja o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Zamawiający: Gmina Mochowo, zawiadamia o unieważnieniu postępowania na realizację zadania ,,Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo”.

Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Treść informacji

UGM_0771-Resizer-W1000

Spotkanie Sołtysów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

Dziś w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z sołtysami wsi z powiatu sierpeckiego. Na spotkaniu obecni byli także włodarze z całego powiatu sierpeckiego: Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński wraz z wójtami gmin, a także Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz z przedstawicielami sołectw naszej gminy. (więcej…)

nisvpln9qeu6rwd-2

Ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo

Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu siedemnastu (17) przyrodniczych tablic na terenie przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie.

Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2017 r. o godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – treść

Projekt umowy – treść

pobrane

Budowa linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz rozbiórka linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV w m. Gozdy, gm. Mochowo

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz rozbiórce linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV w m. Gozdy, gm. Mochowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania – treść

biegacze-grafika_49_3974

XIV Bieg Trzeźwości

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook