Archive for Maj, 2017

nordic-walking-twk

Integracyjny Nordic Walking w Mochowie

Gmina Mochowo uczestniczy w IX Tygodniu Sportu dla Wszystkich odbywającym się w ramach XXIII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin – STMiG 2017. Każdy dzień wypełniony jest wieloma imprezami o charakterze sportowym i rekreacyjnym. We wtorek 30 maja Ośrodek Terapii Ruchowej, działający przy Ognisku TKKF „Kubuś”, skorzystał z zaproszenia Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego i ćwiczył wspólnie z mochowskimi seniorami. (więcej…)

features-24

Umowa podpisana. Oczyszczalnia z kanalizacją sanitarną w Mochowie Parcele z unijnym dofinansowaniem.

Dziś w Warszawie, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, w obecności Wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Jolantą Augustyniak podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania p.n.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II”. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w m. Mochowo Parcele wraz z fragmentem sieci kanalizacyjnej o długości 1,675 km. Planowany koszt tej inwestycji to prawie 3,9 mln zł , w tym pozyskane dofinansowanie w kwocie prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (więcej…)

znak-informacji

Zmiana lokalizacji świadczonych usług

Informujemy, iż od najbliższego czwartku, tj. od 1 czerwca br., terapeuta uzależnień – mgr Martyna Piwoni, przyjmować będzie w budynku gminnym w Mochowie 38 (wejście do budynku znajduje się z drugiej strony ośrodka zdrowia „Medicar”). Daty i godziny przyjęć terapeuty – według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej www.mochowo.pl
(więcej…)

484x99999_false_51b9a0fe26686fotolia_34678785-2

Międzyszkolny Turniej klas I – III Szkół Podstawowych

Trwa tydzień sportowych zmagań na terenie gminy Mochowo w ramach IX Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Dziś na hali sportowej spotkały się drużyny klas I – III szkół podstawowych z terenu gminy Mochowo oraz gościnnie zagrała drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Sikorza. (więcej…)

funny-policeman-children-illustration-uniform-waving-hand-profession-series-68215394-3

Debata nt. zagrożeń i bezpieczeństwa

Zapraszamy na debatę nt. zagrożeń i bezpieczeństwa …

policyjna_debata2017

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook