Archive for year 2017

header_kask-300x230

Budowa linii napowietrznej SN i nN w miejscowościach Sulkowo Bariany i Sulkowo Rzeczne

Budowa linii napowietrznej średniego napięci SN i niskiego napięcia nN, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa przyłącza kablowego i złącza kablowo – pomiarowego oraz rozbiórka linii napowietrznej niskiego napięcia nN – na dz. nr ew. 1, 2/2, 4, 7 i 8 obręb geodezyjny Sulkowo Bariany, na dz. nr ew. 31 obręb geodezyjny Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

nisvpln9qeu6rwd-2

Wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2018 roku

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Mochowo w 2018 roku, polegających na sporządzaniu analiz urbanistycznych i projektów decyzji

 • o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz zmiany tych decyzji,
 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany tych decyzji, oraz
 • opinii urbanistycznych/lokalizacyjnych w zakresie ustalania linii rozgraniczających dla dróg

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

Informacja z rozstrzygnięcia – treść

 

nisvpln9qeu6rwd-2

Dowóz i odwóz uczniów do/z Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie i Publicznego Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie w 2018 roku, gm. Mochowo

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, 09 – 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2, w terminie do dnia 28.12.2017 r. do godz. 09:30.

Zapytanie ofertowe – treść

Formularz ofertowy – treść

Projekt umowy – treść

Załączniki do zapytania – treść

Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej – treść

 

header_kask-300x230

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bendorzyn na dz. nr ew. 50 w m. Bendorzyn, gm. Mochowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

informacja

Krótszy czas pracy Urzędu Gminy w Mochowie

Informujemy, że w dniu 20 grudnia 2017 r (tj. środa) oraz w dniu 22 grudnia 2017 r. (tj. piątek) Urząd Gminy w Mochowie czynny będzie do godz. 13:00.

Za niedogodności przepraszamy

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook