Archive for Listopad, 2019

informacja

INFORMACJA

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie informuje, iż decyzje, dotyczące udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mochowo (stypendium szkolne) na rok szkolny 2019/2020 są przygotowane do odbioru.                         
Po odbiór decyzji należy zgłaszać się osobiście do tutejszego Ośrodka  (pokój nr 2) w
 następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od 7:00 do 15:00, wtorek – od 8:00 do 16:00.

             Ostateczny termin rozliczenia stypendium szkolnego za okres od 01 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku upływa w dniu 27 listopada 2019 roku.

 

header_kask-300x230

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 69, 72/2, 73, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82/4, 83, 84, 85/4, 85/5, 86, 88/2, 89, 91, 94, 95, 100/1, 100/7, 101, 102/4, 130/2, 153/2 obręb geodezyjny Mochowo, gm. Mochowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

informacja

Zaproszenie

Zaproszenie dla Osób z niepełnosprawnością

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Płocku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu ogłaszają nabór uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Szczegółowe informację na temat WTZ uzyskać można:

 • w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy w Płocku, ul. I. Mościckiego 6,  09-400 Płock w godz. pracy: 08:00 – 15:00 (tel. kom. 692-637-979, tel./fax 24/364-83-81),
 • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc  w godz. pracy:  07:30 – 15:30 (tel. 24/275-41-88).
informacja

OGŁOSZENIE

informacja

Lokal do wynajęcia

Wójt Gminy Mochowo informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia – lokal użytkowy znajdujący się przy ul. Szkolnej 1 w miejscowości Mochowo Parcele.

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook