Archive for Listopad, 2019

informacja

Informacja o wywieszeniu wykazu

Wójt Gminy Mochowo informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie geodezyjnym Żuki (dz. nr 54/1 i 54/2).

nisvpln9qeu6rwd-2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2019/2020 na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w sezonie zima 2019/2020.

Termin realizacji: obejmuje sezon zima 2019/2020 nie dłużej niż do 30.04.2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, 09 – 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2, pok. nr 13 w terminie do dnia 09 grudnia 2019 r., godz. 10:00.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. (więcej…)

informacja

Informacja

INFORMACJA-Resizer-W900Q100

informacja

INFORMACJA

Wójt Gminy Mochowo informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mochowie ul. Sierpecka 2 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie dla jednostek organizacyjnych Gminy Mochowo, położonych w obrębie geodezyjnym: Bożewo Nowe, Mochowo Parcele i Ligowo.

header_kask-300x230

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Żółtowie

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na dz. nr ew. 71 i 78 w miejscowości Żółtowo, gm. Mochowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – treść

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji – treść

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dokumentów – treść

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4