Wójt Gminy Mochowo informuje, ze na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mochowie podano do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy z budynku w miejscowości Malanowo Stare 33.