Archive for Październik, 2017

informacja

SIEĆ SZPITALI – nocna i świąteczna opieka zdrowotna

1 2

53142013-owl-teacher-holding-gift-book-book-is-best-gift-cartoon-illustration

Uroczyste pasowanie na pierwszoklasistów w Ligowie

W tym roku w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie nowicjusze zostali zaproszeni przez uczniów klas starszych do Krainy Wiedzy.
Kiedy już w niej zagościli Zła Wróżka rzuciła na nich czar „Hokus pokus, wielkie szumy, wnet zabiorę Wam rozumy”. Na szczęście sprzeciwiła się temu Dobra Wróżka, zabrała pierwszaki w podróż do Krainy Recytacji i Śpiewu, Krainy Pracy, Krainy Miłości i Krainy Mądrości. Dzieci „starały się zawzięcie, aby zrzucić złe zaklęcie”. Pięknie wykonywały wszystkie polecenia: recytowały, śpiewały, segregowały dary jesieni, udowadniały, że kochają ojczyznę i rodziców, pokazywały, że już mają w sobie wiele mądrości. Zapewniały też, że będą się pilnie uczyć pod czujnym okiem nauczycieli i wychowawczyni oraz, że zaprzyjaźnią się z rówieśnikami. Dzięki tym wszystkim poczynaniom bohaterowie wydarzenia zdobyli wszystkie klucze poszczególnych krain. W końcu Dobra Wróżka wypowiedziała magiczne słowa: „Hokus pokus, małe szumy, ja oddaję Wam rozumy”. Dzieci zostały odczarowane i uroczyście pasowane na pełnoprawnych uczniów.
(więcej…)

53142013-owl-teacher-holding-gift-book-book-is-best-gift-cartoon-illustration

Uroczyste pasowanie na pierwszoklasistów w Bożewie

Dziś w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego dziecka. Dlatego też uroczystość ta miała podniosły, a zarazem radosny charakter.
W tym roku szkolnym ślubowanie złożyło 18 uczniów, których wychowawcą jest pani Agnieszka Herudzińska.
Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Mochowo – Zbigniew Tomaszewski, Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Tomasz Kominek, przewodniczący Rady Gminy Mochowo – Jan Głodkowski oraz rodzice pierwszoklasistów. Nie zabrakło też całej społeczności uczniowskiej i rady pedagogicznej.
(więcej…)

53142013-owl-teacher-holding-gift-book-book-is-best-gift-cartoon-illustration

Uroczyste pasowanie na pierwszoklasistów w Mochowie

Dziś w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie odbyła się szczególna uroczystość – ślubowanie uczniów klasy I. W sali „Kina za Rogiem” spotkali się bohaterowie dnia – uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele szkoły. Nie zabrakło również zaproszonych gości, a wśród nich: gospodarza gminy – Zbigniewa Tomaszewskiego, przewodniczącego Rady Gminy Mochowo – Jana Głodkowskiego, radnych gminnych Zbigniewa Smożewskiego oraz Stanisława Kalkowskiego, a także przewodniczącej Rady Rodziców – Alicji Remplewicz. Na uroczystość przybył również Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Tomasz Kominek.
(więcej…)

pobierz.php

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),  art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817
z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 245/XXXIX/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 14.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Wójt Gminy Mochowo ogłasza termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”: od 2 listopada 2017 r. do 15 listopada 2017 r.  (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook