Archive for Wrzesień, 2019

informacja

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

informacja

KOMUNIKAT

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, że planowany nabór nr 4/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej nie odbędzie się w przewidywanym uprzednio terminie tj. od 27 września 2019 roku z uwagi na konieczność dokonania niezbędnych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Decyzja ta podyktowana została dostrzeżonymi wątpliwościami w interpretowaniu wskaźników przypisanych do przedsięwzięcia „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia” i podjęcia działań, aby umożliwić wnioskodawcom realizację różnych projektów, nie tylko polegających na budowie lub przebudowie obiektów.

Po pozytywnej ocenie powyższych zmian przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” wyznaczy nowy termin naboru nr 4/2019.

nisvpln9qeu6rwd-2

Dostawa kruszywa na remont dróg gminnych gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem na każdorazowe wezwanie Zamawiającego

Część I – pospółki przesiewanej ziarna powyżej 0,2 nie mniej niż 25 % w ilości 1000 ton

Część II – gruzu ceglanego frakcji 0/45 w ilości 500 ton

samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 t z napędem na dwie osie ze względu na trudne warunki terenowe, umożliwiającymi rozładunek przez Wykonawcę w małych ilościach, na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg.

Termin składania ofert mija dnia 04.10.2019 r. godz. 11:00.

(więcej…)

logo_nfosigw

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Gmina Mochowo przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych mieszkańców o podanie do Urzędu Gminy w Mochowie niezbędnych do złożenia wniosku informacji nt. ilości deklarowanych do utylizacji odpadów, o których mowa poniżej: (więcej…)

informacja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na konsultacje

Informacja

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4