Archive for Marzec, 2017

UGM_0394-Resizer-W1000

Wybory uzupełniające Sołtysa w sołectwie Malanowo Stare

Na koniec lutego br. Pani Iwona Kleczka – Sołtys wsi Malanowo Stare złożyła rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami Statutu Sołectwa Malanowo Stare, Wójt Gminy Mochowo zarządził wybory uzupełniające na sołtysa wsi. (więcej…)

DSCN7329a-Resizer-W1000

XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”

W dniu 30 marca 2017 roku w Centrum Konferencyjno – Rekreacyjnym Hotel Skansen w Sierpcu odbyło się XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”, w którym uczestniczył Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski, będący Członkiem Zarządu Stowarzyszenia.   (więcej…)

roboty_drogowe1

Ruszyły remonty dróg

Po przerwie zimowej na drodze gminnej w m. Ligowo kontynuowane są prace związane z jej przebudową. Roboty budowlane realizowane są etapowo (wykonanie 2 odcinków drogi). Obecnie Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna, rozpoczął II etap, który będzie realizowany do maja br. W pierwszym etapie w zeszłym roku wykonano 1 703,3 m drogi, a w drugim etapie zostanie wykonane pozostałe 800 m.

Wartość zadania wynosi 640 729,99 zł brutto, w tym pozyskane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie w kwocie 407 696,00 zł.

(więcej…)

znak-informacji_201509291523-500x500-s

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Mochowo działając na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w obszarze „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w formie powierzenia:

Wyniki otwartego konkursu ofert

Podpisana umowa o dotację z Programu OSP 2017

Podpisana umowa o dotację z Programu OSP 2017

W poniedziałek 27 marca Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Jolantą Augustyniak podpisali w Warszawie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę o dotację ze środków Programu OSP 2017 w kwocie 100 tys. zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Bożewo. Czekamy jeszcze na wyniki weryfikacji wniosku o dotację na to zadanie w kwocie 300 tys. zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook