Archive for Czerwiec, 2017

Absolutorium dla Wójta Gminy Mochowo

Absolutorium dla Wójta Gminy Mochowo

Na XXXVI sesji Rady Gminy w Mochowie, która odbyła się w dniu dzisiejszym, Radni podjęli uchwały. Do najważniejszych należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mochowo za rok 2016 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Mochowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok. (więcej…)

znak-informacji

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Zapraszamy mieszkanki gminy Mochowo na bezpłatne badania mammograficzne, które będą przeprowadzane w mammobusie na placu przed Publicznym Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie. Badaniem objęte są kobiety w wieku 50 – 69 lat (rocznik 1948 – 1967), które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania. (więcej…)

indeks

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP

W sobotę 24 czerwca br. na boisku gminnym w m. Zglenice Duże odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP. Jak co roku, zawody były świetną okazją do wzajemnej rywalizacji i pokazu wyszkolenia bojowego naszych strażaków.
Pierwszą rozegraną konkurencją był bieg sztafetowy. W drugiej kolejności mogliśmy oglądać zmagania strażaków podczas ćwiczeń bojowych.
Do zawodów przystąpiło 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mochowo. Klasyfikacja końcowa zawodów w poszczególnych kategoriach przedstawiała się następująco: (więcej…)

konkurs_banner2

KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO LOGO GMINY MOCHOWO

Wójt Gminy Mochowo zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mochowo.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo — znaku identyfikacji wizualnej, który będzie mógł być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych gminy.

Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z gminą, ma pomóc integrować mieszkańców i rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości i wspólnego celu, jakim jest społeczny
i gospodarczy rozwój gminy. Logo Gminy Mochowo powinno kojarzyć się z lokalizacją gminy nad rzeką Skrwą oraz Gminą zapewniającą zrównoważony rozwój i dobrą jakość życia mieszkańców.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Gminy Mochowo:www.mochowo.pl oraz w Urzędzie Gminy w Mochowie – pokój nr 2. (więcej…)

DSCN3107-Resizer-W800Q100

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie

Zakończenie roku szkolnego w Ligowie rozpoczęło się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Ligowie. Dzisiejszy dzień był dla wszystkich dniem szczególnym. Przez cały rok pracowali ciężko, teraz nadeszła pora, aby zebrać plony ich wysiłków i podsumować wspólne edukacyjne zmagania.

Dyrektor szkoły Maria Kierzkowska przywitała przybyłych gości i podziękowała rodzicom, przyjaciołom szkoły i stowarzyszeniom za współpracę, za ogromną pomoc i okazaną  życzliwość. Bez ich wsparcia szkoła z pewnością nie byłaby taka sama, a uczniowie nie mieliby tylu możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Ogromne wyrazy uznania skierowała również w stronę kadry pedagogicznej.

Dyrektor szkoły wręczyła najlepszym uczniom nagrody i dyplomy. Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego Sławomir Olejniczak przekazał stypendia Wójta Gminy Mochowo, które otrzymali:

z klasy V

Michał Lemański ze średnią ocen 5,30

Martyna Warsicka ze średnią ocen 5,20

Maciej Kamiński ze średnią ocen 5,20

Z klasy VI

Marta Żołnowska ze średnią ocen 5,45

Franciszek Strupczewski ze średnią ocen 5,27

Andżelika Borowska ze średnią ocen 5,18

Natalia Bombalicka ze średnią ocen 5,18

Starosta Sierpecki Jan Laskowski ufundował dla najlepszej uczennicy upominek.

Na zakończenie Dyrektor szkoły Maria Kierzkowska życzyła dzieciom by najbliższe dwa miesiące okazały się dla nich niezapomniane. By nabrały sił, dobrze się bawiły, ale nie zapominały o zdrowym rozsądku, a 1 września – wypoczęci, pełni energii, zapału i nowych pomysłów – spotkały się znowu, by wspólnie powitać nowy rok szkolny.

tekst i foto – Szkoła Podstawowa w Ligowie

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook