• DNI MOCHOWA 2019
informacja

Zarządzenie Nr 33/2020 WÓJTA GMINY MOCHOWO z dnia 17 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 33/2020

WÓJTA GMINY MOCHOWO

z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie    powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Bożewie

Zarządzenie Wójta Gminy Mochowo nr 33.2020 z dnia 17 lipca 2020

informacja

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie

Informacja gops 15.07.2020

informacja

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać:

 • Od 1 lipca 2020 roku wyłącznie drogą elektroniczną
 • Od 1 sierpnia 2020 roku drogą elektroniczną, osobiście oraz drogą pocztową.

Osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 nie muszą teraz składać nowych wniosków. Świadczenie jest przyznane do 31.05.2021 roku.

swiadczenia

informacja

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

pobierz.php

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br. (więcej…)

 • bip

  yt

  odczyt_wodom

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook

  mazowieckie4