• DNI MOCHOWA 2019
informacja

UWAGA ! zmiana numeru rachunku bankowego

Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego dotyczącego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 06.09.2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na NOWY rachunek bankowy o numerze :
42 9038 0004 3915 9043 2000 1030

stypendia-szkolne-752x440

Wnioski o stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie informuje, iż można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1481 ze zm.) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.

Termin składania wniosków – do 1️5 września 2019 roku

Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia ;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
(więcej…)

gd001

Aktualizacja Komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

IMiGW_27_08_2019_aktualizacja

gd001

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

IMiGW 27.08.2019 2 STR

informacja

Lokal do wynajęcia

Wójt Gminy Mochowo informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia – lokalu użytkowego znajdującego się w Mochowie Nowym, ul. Sierpecka 4.

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook