• Dzień Edukacji Narodowej
968.Fot_.-Objawy-uszkodzen-buraka-cukrowego-powodowane-przez-przedziorka-chmielowca-1-fot.-Daniel-Zawada-800x550

Susza w uprawach ziemniaka i buraka cukrowego

W związku z informacją z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla terenu Gminy Mochowo, Wójt Gminy Mochowo informuje, że można składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w uprawach ziemniaków i buraka cukrowego.

Rolnicy, którzy nie składali w bieżącym roku wniosków o oszacowanie szkód, a mają uszkodzone przez suszę w/w uprawy nie zebrane z pól, mogą złożyć wniosek o ich oszacowanie w terminie do dnia 8 października 2018 r.

209

KOMUNIKAT – Podprogram Pomocy Żywnościowej POPŻ 2018

Zarząd Banku Żywności w Płocku informuje, że rozpoczyna kolejny Podprogram Pomocy Żywnościowej POPŻ 2018.

Na przełomie października i listopada rozpocznie się wydawanie paczek żywnościowych. Żywność trafi do osób które dostały skierowanie od OPS w postaci zał. nr 5 oraz zostały objęte przez organizację partnerską Banku Żywności w Płocku.  

Ze względu na ograniczone limity żywności, wydanie skierowania przez OPS nie jest jednoznaczne z otrzymaniem pomocy żywnościowej dla danej osoby.

100lecie

„100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. INTELIGENTNY ROZWÓJ”

Multimedialna prezentacja województwa mazowieckiego oraz publikacja pt.: „100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. INTELIGENTNY ROZWÓJ” dostępne są na stronie:

www.polskamultimedialna.pl

480px-Messagebox_info.svg

Spotkanie informacyjne dot. projektu „Czyste powietrze”

plakat,czyste,powietrze

Broszura (plik .pdf)

o7bk9kpTURBXy8wZWIwNGE5YTUwNmRkMGYxZGVkZDM5NDU5YzBmNmE4Mi5wbmeSlQMAzKfNB9DNBGWVAs0CGgDDw4GhMQI

Susza…

UWAGA ROLNICY!!!

Protokoły z oszacowania strat suszowych, których poziom szkód przekracza 30% średniej rocznej produkcji, Gmina Mochowo, po ich podpisaniu przez rolników, na bieżąco przekazuje do biura Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, celem ich weryfikacji.

Rolnicy, którzy jeszcze nie podpisali protokołów z oszacowania strat suszowych, proszeni są o ich podpisanie w Urzędzie Gminy w Mochowie, pokój Nr 18.

ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosiła nabór wniosków w sprawie pomocy klęskowej dla rolników.

Warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy, gdy straty w wyniku suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, jest złożenie w ARiMR odpowiedniego wniosku oraz załączenie protokołu z oszacowania strat suszowych, z pieczęcią i podpisem Wojewody Mazowieckiego. Wnioski bez podpisu Wojewody nie będą w ARiMR przyjmowane.

Więcej informacji w sprawie pomocy klęskowej na stronie: www.armir.gov.pl

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook