• XV GMINNY TURNIEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W PIŁCE NOŻNEJ
informacja

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z złącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy zgłaszać na formularzu uwag, który dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w terminie od  14 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.mazovia.pl

Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej plakat

Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje po raz pierwszy Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie pasjonatów fotografów, zarówno amatorów jak i profesjonalistów oraz blogerów kulinarnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie, zawartej w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

Konkurs przyczynia się do promocji atrakcji kulinarnych naszego regionu oraz produktów regionalnych z logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, jak również do upowszechniania mody na fotografię kulinarną, która jest podróżą przez świat pełen kolorów, struktur, smaków, zapachów i kompozycji. (więcej…)

396_97f2eeb21ff94e18ad52635de8fabd77

ZAPROSZENIE

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Sierpcu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Płocku zaprasza na zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

ZAPROSZENIE

001

BGR-KRUS-logo

KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sierpcu zaprasza do udziału w XVI EDYCJI OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE. (więcej…)

znak-informacji

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

OGŁOSZENIE

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook