• DNI MOCHOWA 2019
5607b8bc86943_o

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MOCHOWIE

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MOCHOWIE informuje o możliwości skorzystania  z pomocy terapeuty uzależnień: Bożena Gołębiewska  ( tel. 663-796-282 )

Terapeuta przyjmuje od godz. 15.00 do godz. 19.00 w następujących terminach :

03 i 17 styczeń 2020 roku

14  i 28 luty 2020 roku

13 i 27 marzec 2020 roku

03 i 17 kwiecień 2020 roku

15 i 29 maj 2020 roku

12 i 26 czerwiec 2020 roku

10 i 24 lipiec 2020 roku

07 i 21 sierpień 2020 roku

04 i 18 wrzesień 2020 roku

16 i 30 październik 2020 roku

13 i 27 listopad 2020 roku

11 i 28 grudzień 2020 roku

w budynku gminnym w Mochowie, ul. Dobrzyńska 3 (wejście do budynku znajduje się z drugiej strony ośrodka zdrowia „Medicar”)

Wszelkie porady i konsultacje są bezpłatne.

INFORMACJA

1498424123c48b64

INFORMACJA

Na prośbę Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, w związku z postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie związanymi z ustaleniem opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzeniem robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, udostępniamy poniższą informację prawną.
pl_osp_logo

XVII GMINNY TURNIEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W PIŁCE NOŻNEJ

informacja

OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W WARSZAWIE INFORMUJĘ

W imieniu Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, zamieszczamy informację oraz wzór zawiadomienia o zamiarze wydobycia kopaliny (piasku i/lub żwiru) na własne potrzeby.

Informacja

Zawiadomienie o zamiarze wydobycia na własne potrzeby

 

informacja

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

W imieniu Starosty Sierpeckiego zamieszczamy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sierpeckim na 2020 r. oraz listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SIERPECKIM

 

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook