• Piknik Rodzinny „LATO na START”
informacja

Informacja w sprawie wyboru ławników sądowych na lata 2020 – 2023

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015.

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.z 2019 r. , poz. 52 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania  z dokumentami  złożonymi  radom gmin przy zgłaszaniu  kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) –  Rada Gminy Mochowo dokona wyboru ławników na lata kadencję 2020 – 2023 (do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osobę i do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sierpcu – 1 osobę). Wybór ławników odbędzie się w terminie do końca października 2019 roku , przy czym zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

(więcej…)

lgdsp-e1477392883714

UWAGA! Już dziś rusza nabór na rozwijanie działalności gospodarczej!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż z dniem dzisiejszym tj. 14 czerwca br. rozpoczyna się nabór wniosków nr 2/2019 z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać od dnia dzisiejszego do dnia 28 czerwca 2019 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w biurze Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9 pok.16, 09-200 Sierpc. (więcej…)

gd001

Komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie

IMIGW13062019_2 IMIGW13060219_1

informacja

Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia

Wójt Gminy Mochowo informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2, podano do publicznej widomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia – dotyczy lokalu użytkowego znajdującego się w Mochowie przy ul. Dobrzyńskiej 3/2.

gd001

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

IMGW_10062019

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook