Archive for Luty, 2017

znak-informacji_201509291523-500x500-s

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Mochowo działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr 206/XXVIII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację następujących zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w formie powierzenia określonych w „Programie współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”. (więcej…)

DSC_0007-Resizer-W800

XIV Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP

Dziś na hali sportowej przy Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Bożewie rozegrany został XIV Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP. Do rozgrywek zgłosiło się 9 drużyn. (więcej…)

znak-informacji_201509291523-500x500-s

Informacja o wywieszeniu wykazu

Wójt Gminy Mochowo informuje, ze na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mochowie podano do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy z budynku w miejscowości Malanowo Stare 33.

Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

W dniu 13.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo – dz. nr ew. 121/2, gm. Mochowo.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania – treść

Ogłoszenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień – treść

Ogłoszenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – treść

UGM_0298

Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Ziemi Sierpeckiej

W piątek 10 lutego w godzinach popołudniowych, reprezentacja Gminy Mochowo, w towarzystwie wójta Zbigniewa Tomaszewskiego, uczestniczyła w podsumowaniu Plebiscytu Najlepszy Sportowiec Ziemi Sierpeckiej, które odbyło się w CKiSZ w Sierpcu. Dzięki doskonałej postawie i sukcesom sportowym do konkursu zostało zgłoszonych kilka kandydatur z terenu gminy Mochowo. (więcej…)

 • bip

  yt

  inwestycje

  na_sportowo

  przeciw

  plan

  facebook